Algemene Voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het hier niet mee eens bent, raden we aan de website niet te gebruiken.
 2. Intellectuele Eigendom Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van Handelsonderneming en Advies Daan Koene en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
 3. Beperking van Aansprakelijkheid Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.
 4. Externe Links Deze website kan links bevatten naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Handelsonderneming en Advies Daan Koene zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 5. Privacybeleid Ons privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door deze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.
 6. Annuleringsvoorwaarden Theater Tickets Tot 96 uur van tevoren kunnen theater tickets kosteloos worden geannuleerd. Na deze periode kunnen tickets voor de show niet meer geannuleerd worden tegen een restitutie.
 7. Annuleringsvoorwaarden Coaching Gesprekken Er wordt geen restitutie verleend als je om wat voor reden dan ook besluit te stoppen met de (online)opleidingen. Voordat de opleiding begint, kun je twee weken voor de aanvangsdatum nog kosteloos afzeggen; daarna is deelname bindend en moet het gehele cursusbedrag worden voldaan. Tot 24 uur van tevoren kunnen coaching gesprekken kosteloos worden verplaatst. Daan heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of een negatieve invloed (op de groep) heeft verdere lessen te ontzeggen. Er wordt dan geen restitutie verleend.

 8. Retourneervoorwaarden Fysieke producten kunnen tot 14 dagen na bestelling kosteloos geretourneerd worden. Bij het retourneren van producten is Handelsonderneming en Advies Daan Koene niet aansprakelijk als producten verloren of beschadigd worden. Ook is Handelsonderneming en Advies Daan Koene niet aansprakelijk voor de retourkosten die ontstaan doordat de klant de keuze maakt om te retourneren.

 9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig op updates te controleren.
 10. Contactgegevens Voor vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of andere zaken, kun je contact met ons opnemen via:

 11. Garantiebeleid Handelsonderneming en Advies Daan Koene streeft naar kwaliteit. Indien van toepassing, geldt een garantiebeleid voor specifieke producten of diensten. Raadpleeg de product- of dienstspecifieke voorwaarden voor meer informatie.
 12. Klachtenprocedure Indien je klachten hebt, hanteren wij een duidelijke klachtenprocedure. Neem contact met ons op via het opgegeven e-mailadres om je klacht in te dienen. We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.
 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 14. Aansprakelijkheidsbeperking Handelsonderneming en Advies Daan Koene aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, of immateriële verliezen voortkomend uit het gebruik van onze producten of diensten.
 15. Overmacht In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen.
 16. Verwijzing naar Algemene Voorwaarden bij aankoop Bij het aanschaffen van producten of diensten wordt je geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.