PRIVACY VERKLARING Handelsonderneming en Advies Daan Koene

Handelsonderneming en Advies Daan Koene gevestigd te Erp (5469PD) aan de Bosscheweg 17, hierna te noemen “Daan Koene Coaching ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Daan Koene Coaching verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Daan Koene Coaching u over de manier waarop Daan Koene Coaching uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Daan Koene Coaching worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Daan Koene Coaching gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Daan Koene Coaching past wat u op Daan Koene Coaching ziet aan op uw interesses. Daan Koene Coaching gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Daan Koene Coaching verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Daan Koene Coaching, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Daan Koene Coaching gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Daan Koene Coaching.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Daan Koene Coaching uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Daan Koene Coaching verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op Daan Koene Coaching bij een externe verkoper bestelt, geeft Daan Koene Coaching uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Daan Koene Coaching dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op Daan Koene Coaching, slaat Daan Koene Coaching onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Soms Daan Koene Coaching gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Daan Koene Coaching heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Daan Koene Coaching samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Daan Koene Coaching meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via een email.
 7. Klant beoordeling
  Bij het schrijven van een klant beoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Daan Koene Coaching over uw klant beoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Daan Koene Coaching bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Daan Koene Coaching om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 9. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan Daan Koene Coaching houdt Daan Koene Coaching uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Daan Koene Coaching  haar aanbod aan u daarop aanpassen. Daan Koene Coaching gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.daankoene.com meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 1. Verbetering van diensten Daan Koene Coaching
  Daan Koene Coaching kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Daan Koene Coaching uitvoeren, geeft Daan Koene Coaching uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 2. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Daan Koene Coaching gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig Daan Koene Coaching uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Daan Koene Coaching uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 3. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Daan Koene Coaching uw kredietwaardigheid toetsen. Daan Koene Coaching kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Daan Koene Coaching uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 4. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Daan Koene Coaching deze gegevens net zoals die van andere klanten van Daan Koene Coaching.
 5. Social media
  Op sommige plekken op Daan Koene Coaching, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Daan Koene Coaching krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 6. Andere doeleinden
  Tot slot kan Daan Koene Coaching uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Daan Koene Coaching geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Daan Koene Coaching voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Daan Koene Coaching een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Daan Koene Coaching op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Daan Koene Coaching maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Daan Koene Coaching ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar daankoene12@gmail.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Daan Koene Coaching tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Daan Koene Coaching werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Daan Koene Coaching

1. Daan Koene Coaching heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van Daan Koene Coaching. Daan Koene Coaching verwerkt ten behoeve van Daan Koene. Daan Koene Coaching accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Daan Koene Coaching bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Daan Koene Coaching, tenzij Daan Koene Coaching op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Daan Koene Coaching behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Daan Koene Coaching bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Daan Koene Coaching gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Daan Koene Coaching in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 8-12-2023.